Vissa sidor på området förvaltningsrätt & förfarande har uppdaterats med anledning av den nya förvaltningslagen som träder i kraft den 1 juli 2018

De berörda sidorna har markerats med uppdateringsnotiser på respektive sida.
Source: Rättslig vägledning