Värdering av fordringar vid IFRS 9.

Skattemässig avdragsrätt för reservering för förväntade kreditförluster beträffande fordringar som inte utgör kapitaltillgångar.
Source: Rättslig vägledning