Vägledning från OECD om svårvärderade immateriella tillgångar (HTVI)

Sidan Immateriella tillgångar har uppdaterats med anledning av att OECD har publicerat ytterligare vägledning.
Source: Rättslig vägledning