Vägledning från OECD om riskfri och riskjusterad avkastning i riktlinjerna för internprissättning

OECD har gjort ett tillägg i kapitel I om hur man bestämmer riskfri och riskjusterad avkastning på en investering.
Source: Rättslig vägledning