Upphävande av ställningstagandet ”Montörregeln och kalenderår”, dnr 131 457248-10/111

Beräkning av antalet dagar i källstaten enligt artikel 15 punkt 2 görs på samma sätt oavsett om skatteavtalet anger ”kalenderår” eller ”tolvmånadersperiod”.
Source: Rättslig vägledning