Uppdatering med anledning av ny riktlinje för särskilt kvalificerad beslutsfattare (SKB)

Listan över vilka beslut som ska förankras hos en SKB har uppdaterats.
Source: Rättslig vägledning