Uppdatering med anledning av att OECD:s förteckning över icke samarbetsvilliga stater eller jurisdiktioner har justerats

Uppdatering med anledning av att OECD:s förteckning över icke samarbetsvilliga stater eller jurisdiktioner har justerats: Anguilla har lagts till per 2020-09-01.
Source: Rättslig vägledning