Uppdatering med anledning av att OECD har ändrat sin förteckning över icke samarbetsvilliga stater eller jurisdiktioner.

Uppdatering med anledning av att OECD har ändrat sin förteckning över icke samarbetsvilliga stater eller jurisdiktioner.
Source: Rättslig vägledning