Uppdatering med anledning av att EU:s förteckning över icke samarbetsvilliga stater eller jurisdiktioner har justerats

Uppdatering med anledning av att EU:s förteckning över icke samarbetsvilliga stater eller jurisdiktioner har justerats: Anguilla och Barbados har lagts till samt Caymanöarna och Oman har tagits bort per 2020-10-07.
Source: Rättslig vägledning