Uppdaterat ställningstagande.

Source: Rättslig vägledning