Ekonomi & Affärsrådgivning

När ert företag mognar hjälper vi er att utforma beslutsstöd, strukturer, processer, rutiner och bygga in flexibilitet för att kunna växa.

Vi hjälper er visualisera och hantera risk samtidigt som ni optimerar er affärsmodell för att kunna växla upp. Vi använder oss av de senaste metoderna inom ekonomisk forskning. Merparten av våra rådgivare är forskare och är verksamma vid Universitet och forskningsinstitut.

Vi erbjuder rådgivning bland annat inom:

  • Tjänsteutveckling
  • Affärsmodeller
  • Marknadsföring
  • Strategiarbete och implementering
  • Förändringsprocesser (Change-management)
  • Marknadsanalys
  • Kvalitétsutveckling