Tillträde till visning av idrottsevenemang

Tillträde till visning av ett inspelat idrottsevenemang kan vara undantaget från skatteplikt under förutsättning att filmen inte har bearbetats, redigerats eller klippts.
Source: Rättslig vägledning