Tillämpningsinformation till ställningstagande Omsättning med mera vid idrottstävlingar, mervärdesskatt, 2017-07-12

Source: Rättslig vägledning