Tillämpningsinformation: Tidpunkt för avdrag för återbetalning av näringsbidrag

Skatteverket kommer inte på eget initiativ att utreda tidpunkten för avdrag för återbetalning av stöd i inkomstdeklarationen för beskattningsår som avslutas under perioden 2020-03-01–2022-08-31.
Source: Rättslig vägledning