Tillämpningsinformation för Skatteverket till ställningstagande 2016-11-29, ”Hotell- och campingverksamhet, ett eller flera tillhandahållanden, mervärdesskatt”, dnr 131 427570-16/111

Source: Rättslig vägledning