Studiestartstöd från Centrala studiestödsnämnden är skattefritt.

Det nya studiestartsödet som infördes 2/7 2017 är liksom annat studiestöd från CSN skattefritt.
Source: Rättslig vägledning