Storleken på underlaget för skattereduktion för inventarier som anskaffas 2021

Det finns ingen begränsning i hur stort underlaget för skattereduktionen kan vara.
Source: Rättslig vägledning