Statligt stöd: GBER ändras med avseende på företag i svårigheter

Skatteverket tillämpar tills vidare de regler om förbud mot stöd till företag i ekonomiska svårigheter som finns i lagen om skatt på energi och inkomstskattelagen
Source: Rättslig vägledning