Statens fordran på återkrav av ingående mervärdesskatt efter att en kreditnota utfärdats anses uppkomma i och med avdraget avseende det ursprungliga förvärvet

Skatteverket har i ett ställningstagande den 5 dec 2019 (dnr 202 494536-19/111) ansett att förluster som uppkommer vid olika former av ackord eller vid skuldsanering ska behandlas som nedsättningar av priset i efterhand. I dessa situationer får en nedsättning av beskattningsunderlaget bara göras om säljaren ser till att en kreditnota utfärdas till köparen.
Source: Rättslig vägledning