Startavgifter som en idrottsförening betalar för sina medlemmar är ofta skattefria.

Svar på uppkommen fråga: Startavgifterna ska avse tävlingar som är ett led i föreningens verksamhet och får inte avse ersättning för utfört arbete.
Source: Rättslig vägledning