Ställningstagande:Vouchrar

Den 1 januari 2019 införs regler som rör vouchrar både i mervärdesskattedirektivet och ML. Med anledning av det har Skatteverket tagit fram ett nytt ställningstagande om vouchrar som gäller från och med den 1 januari 2019.
Source: Rättslig vägledning