Ställningstagandet Avdrag för godkända tjänstehundar upphör att gälla från och med 1 januari år 2021

Nytt kollektivavtal från och med 1 september 2020 för hundförare hos Polismyndigheten gällande kostnadsersättning. Vilket innebär att mellan 1 september och 31 december 2020 kan hundförare med A-avtal få avdrag med högst 3 247 kr
Source: Rättslig vägledning