Ställningstaganden: Frågor och svar om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn

Skatteverket har omarbetat ett antal tidigare behandlade frågor. Omarbetningen beror på det mervärdesskatterättsliga fastighetsbegreppet som trädde i kraft den 1 januari 2017.
Source: Rättslig vägledning