Ställningstagande: Vouchrar

Nya regler som rör vouchrar införs den 1 januari 2019. Med anledning av det har Skatteverket tagit fram ett ställningstagnde som gäller från och med den 1 januari 2019.
Source: Rättslig vägledning