Ställningstagande: Volymomräkning av bränsle enligt 2 kap. 2 § lagen om skatt på energi – villkor för omräkning är inte tillämpligt i vissa fall

Villkoret om att säljaren och köparen i vissa fall måste ha avtalat om omräkning av bränslets volym är inte tillämpligt på uppskovsbränslen som upplagshavarens skattskyldighet inträder för enligt 5 kap. 1 § LSE.
Source: Rättslig vägledning