Ställningstagande: Vid ackord uppkommer statens fordran på återbetalning av ingående mervärdesskatt när kreditnotan utfärdas

Source: Rättslig vägledning