Ställningstagande: Verkställande direktör är behörig att underteckna inkomstdeklaration och utse deklarationsombud

Skatteverket bedömer att det faller inom verkställande direktörs behörighet att underteckna deklaration och utse deklarationsombud.
Source: Rättslig vägledning