Ställningstagande: Verkställande direktör är behörig att underteckna ansökan om företagsregistrering (skatte- och avgiftsanmälan)

Ansökan om företagsregistrering är en sådan åtgärd som faller inom den löpande förvaltningen
Source: Rättslig vägledning