Ställningstagande: Vem får anses ha haft en utgift för rot- eller rutarbete?

Den som fakturerats eller har angetts på fakturan för ett rot- eller rutarbete får anses ha haft en utgift för arbetet när fakturan har betalats. Även den som inte fakturerats, men som kan visa att han eller hon har betalat, kan anses ha haft en utgift för rot- eller rutarbete.
Source: Rättslig vägledning