Ställningstagande: Vätgas som förbrukas i en förbränningsmotor i ett motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg

Naturgas är det bränsle som är likvärdigt med vätgas som förbrukas som bränsle i en förbränningsmotor för drift av ett motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg.
Source: Rättslig vägledning