Ställningstagande: Värde för onoterade tillgångar med anledning av FATCA-avtalet, CRS och DAC 2

Skatteverkets syn på hur värdet på ägarandelar i juridisk person bör beräknas vid kontrolluppgiftslämnandet enligt CRS och DAC 2.
Source: Rättslig vägledning