Ställningstagande: Vårdberedskap vid evenemang

Ett företag som ställer legitimerad vårdpersonal, med eller utan bemannad ambulans, till förfogande vid ett evenemang och som ansvarar för att vid behov utföra sjukvårdande behandling, tillhandahåller sjukvård som är undantagen från skatteplikt.
Source: Rättslig vägledning