Ställningstagande: Vad som avses med biogas vid tillämpningen av 7 kap. 4 § LSE

Sådan gas som vid tillämpningen av bestämmelserna i 2 kap. 2 a § LSE anses vara biogas, ska anses vara biogas även vid tillämpningen av 7 kap. 4 § LSE.
Source: Rättslig vägledning