Ställningstagande: Vad som avses med användning av luftfartyg för offentliga myndigheters räkning

Source: Rättslig vägledning