Ställningstagande: Vad är ett dödsbo enligt inkomstskattelagen och kupongskattelagen och hur ska det beskattas?

Skatteverket har i ställningstagandet utvecklat sin syn på vad ett dödsbo är enligt inkomstskattelagen och kupongskattelagen. I övrigt innehåller det information om internationell privaträtt gällande arv m.m. samt information om hur ett dödsbo efter en begränsat skattskyldig person beskattas.
Source: Rättslig vägledning