Ställningstagande: Uttrycket bara ett fåtal år i 19 kap. och 20 kap. IL

En utgift för att anskaffa en markanläggning får dras av omedelbart om den är avsedd att användas en tid som inte överstiger tre år.
Source: Rättslig vägledning