Ställningstagande: Uttag av förhöjt koldioxidbelopp för nya fordon under 3 år (s.k. malus)

Malus innebär att ett förhöjt koldioxidbelopp ska tas ut under tre år från och med fordonet blir skattepliktigt för första gången. Hur malus tas ut för ett enskilt fordon beror på om fordonsskatten för ett år understiger 4800 kronor eller inte.
Source: Rättslig vägledning