Ställningstagande: Uthyrning av vårdpersonal

Sidan har uppdaterats och utökats med information om uthyrning av personal med anledning av ställningstagandet.
Source: Rättslig vägledning