Ställningstagande: Uthyrning av s.k. operationsfunktion inom vården

Uthyrningen utgör inte tillhandahållande av tandvård, men kan ändå omfattas av undantaget från skatteplikt om uthyrningen har en nära anknytning till tandvård.
Source: Rättslig vägledning