Ställningstagande: Uthyrning av parkeringsplats, som beskattas i inkomstslaget kapital (oäkta bostadsrätt)

Om en parkeringsplats ingår som del i upplåtelsen av en privatbostadsrätt och parkeringsplatsen hyrts ut, så ska inkomsten från uthyrningen beskattas enligt bestämmelserna i 42 kap. 1 § IL.
Source: Rättslig vägledning