Ställningstagande: Uthyrning av parkeringsplats, som beskattas i inkomstslaget kapital (hyresrätt)

Om en parkeringsplats ingår som del i upplåtelsen av en hyresrätt och parkeringsplatsen hyrts ut, så ska inkomsten från uthyrningen beskattas enligt bestämmelserna i 42 kap. 30–31 §§ IL.
Source: Rättslig vägledning