Ställningstagande: Uthyrning av bostad – ett schablonavdrag för varje privatbostad och hyreslägenhet

Vid uthyrning av privatbostad medges ett schablonavdrag med 40 000 kr för varje lägenhet. Vad som är en lägenhet ska avgränsas på samma sätt som i bostadsrättslagen och hyreslagen.
Source: Rättslig vägledning