Ställningstagande: Utbetalning från tjänstepensionsförsäkring som tidigare varit privat pensionsförsäkring eller tvärtom

Source: Rättslig vägledning