Ställningstagande upphävs: Ställningstagandet Beskattningsland vid tillträde till olika evenemang, 131 209264-16/111, upphävs med anledning av EU-domstolens avgörande C-647/17, Srf konsulterna.

Ställningstagande upphävs: Ställningstagandet Beskattningsland vid tillträde till olika evenemang, 131 209264-16/111, upphävs med anledning av EU-domstolens avgörande C-647/17, Srf konsulterna.
Source: Rättslig vägledning