Ställningstagande: Uppgiftsskyldighet när en rådgivare får tillgång till uppgifter som inte behövs för uppdraget (DAC 6)

Rådgivaren blir inte uppgiftsskyldig för hela arrangemanget enbart genom att få tillgång till sådan information och har ingen skyldighet att gå igenom de delar som inte behövs för det egna uppdraget. Sidan Vilka uppgifter ska lämnas? har uppdaterats.
Source: Rättslig vägledning