Ställningstagande: Uppgiftsskyldighet enligt CRS och DAC 2 om en person har mer än ett skatterättsligt hemvist under året

Skatteverkets syn på hur fler än en hemvist ska hanteras vid kontrolluppgiftslämnandet enligt CRS och DAC 2.
Source: Rättslig vägledning