Ställningstagande: Uppgifter i beskattningsdatabasen om skattebetalning m.m. omfattas av absolut sekretess.

Skatteverket anser att uppgifter i beskattningsverksamheten om skattebetalning m.m. är sekretessbelagda enligt 27 kap. 1 § OSL.
Source: Rättslig vägledning