Ställningstagande: Underskott av avslutad enskild näringsverksamhet

Source: Rättslig vägledning