Ställningstagande: Underlag för att styrka rätt till ersättning för mervärdesskatt som avser särskilda boendeformer

Kommunen måste kunna styrka att boendet omfattas av 4 § LEMK, t.ex. med ett beslut om att inrätta en särskild boendeform eller ett beslut om att tillhandahålla insatser i sådana boendeformer.
Source: Rättslig vägledning