Ställningstagande: Undantaget från skatteplikt för utbildning, mervärdesskatt

Sidan Led i utbildningen är uppdaterad med anledning av ställningstagandet.
Source: Rättslig vägledning